एस.इ.इ. २०७६ सालको परिक्षामा उतिर्ण सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरु लाई यस युनिक कलेज दमकको तर्फबाट हर्दिक बधाई, शुभकामना तथा उच्च शिक्षाको उत्रोरउतर प्रगतिको कामना गर्द्छौ ।

Nov 01 , 2020

एस.इ.इ. २०७६ सालको परिक्षामा उतिर्ण सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरु लाई यस युनिक कलेज दमकको तर्फबाट हर्दिक बधाई, शुभकामना तथा उच्च शिक्षाको उत्रोरउतर प्रगतिको कामना गर्द्छौ ।

© 2020 Unique College. All rights reserved.

Visitor Count prerana College

POWERED BY UNIQUE COLLEGE